joyeux noel

joyeux noel

2022, Jan 06    

این فیلم داستان صلح واقعی بین سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس را در جنگ جهانی اول بیان می‌کند.
بر خلاف دیگر فیلم‌ها در مورد جنگ که بدی‌ها و کشتار را نشان می‌دهند یا یکی از طرفین جنگ را بسیار خشن به تصویر می‌کشند، این فیلم به زیبایی‌هایی که در طول جنگ ممکن است بوجود آید می‌پردازد و زیبایی طرفین جنگ را نشان می‌دهد.

از موارد مهم در جنگ بحث دین است که برعکس دیگر فیلم‌ها که باعث دوری افراد می‌شود، در این فیلم باعث نزدیک شدن افراد با دین‌های مختلف به یکدیگر می‌شود.
از نکات مهم در همین زمینه قسمت‌های پایانی فیلم است که نشان می‌دهد دین به برداشت افراد برمی‌گردد و دو فرد با یک دین یکسان ممکن است دیدگاه مختلفی نسبت به دشمنان داشته باشند.

از نکات بارز دیگر طرز برخورد فرماندهان با یکدیگر است که سعی می‌کند نشان دهد که آنها نیز حاضر به جنگیدن با کشورهای دیگر نیستند و حتی سعی در نجات آنها نیز می‌کنند، اما در ظاهر سعی در حفظ کردن شخصیت رسمی خود می‌کنند و بیشتر موارد را در خود فرو می‌ریزند.

بودن فقط یک شخصیت زن نیز از نکات جالب فیلم است، شخصیتی که در واقع دلیل بوجود آمدن این صلح را نیز می‌توان آمدن او به میدان جنگ در نظر گرفت.
این شخص خواننده اپرا است و همخوانی او در میدان جنگ به همراه معشوقه‌اش زیبایی خاصی در آن محل بوجود می‌آورد.
هرچند که طرفین جنگ به زبان‌های مختلف صحبت می‌کنند اما می‌توان تاثیر موسیقی را بر تمام آنها احساس کرد.

در نهایت فیلم نکات زیبای زیادی دارد و داستان آن نیز به خوبی بیان شده است که در قسمت‌های مختلف می‌تواند شما را به فکر فرو ببرد.

میزی برای کار  
کاری برای تخت  
تختی برای خواب  
خوابی برای جان  
جانی برای مرگ  
مرگی برای یاد  
یادی برای سنگ  
این بود زندگی؟؟؟  

مشخصات

کشور : فرانسه، آلمان، بریتانیا، بلژیک، رومانی
سال تولید : 2005
مدت زمان : 1h 56m
کارگردان : Christian Carion

لینک‌ها

rottentomatoes
imdb