children of men

children of men

2021, Aug 20    

داستان فیلم از جایی شروع می‌شود که یک اتفاق عادی بین مردم بنوام تولد دیگر اتفاق نمی‌افتد و هیچ کودکی متولد نمی‌شود. بسیاری از اتفاقاتی که در اطراف ما می‌افتند به مانند یک معجزه می‌مانند اما به دلیل تکرار زیاد برای ما عادی شده اند.
تا قبل از این فیلم بیشتر دلایلی که در فیلم ها بشر را ازبین می‌برد، اتفاقاتی بود که به صورت ناگهانی پیش می‌آمد و بیشتر جمعیت را نابود می‌کرد. مانند ویروس و یا بمب اتم. اما در این فیلم از نگاهی جدید به دنیا نگاه می‌کند. دنیایی درست شبیه دنیای کنونی خودمان اما بدون معجزه تولد.
به ظاهر اتفاق کوچکی می‌آید اما تمام جمعیت دنیا امید خود را ازدست می‌دهند و دلیلی برای زندگی نمی‌بینند. عده ای شروع به دعا می‌کنند، عده ای شورش تا از این مشکل رها شوند، اما اتفاقی نمی‌افتد.
اما درست در زمانی که همه امیدها نابود شده است، معجزه و فرصت دوباره اتفاق می‌افتد، کودکی در حال متولد شدن است.
در بیشتر فیلم این سخن پایان شب سیه سپید است را می‌توان مشاهده کرد، مانند سالن های طولانی که در انتها به نور می‌رسند و یا چراغ کشتی در مه از فاصله دور.
متولد شدن این کودک می‌تواند دنیا را تغییر دهد و امیدی به تمام مردم دنیا بدهد، اما تمام افراد به این صورت فکر نمی‌کنند، در این بین فردی عادی مسئول مراقبت از این زن می‌شود تا به او صدمه ای نرسد.

داستان فیلم بسیار گیرا می‌باشد و فرد را به تفکر وا می‌دارد، البته از نقاط ضعف آن شخصیت پردازی کم افراد می‌باشد. هرچند بازیگران در این فیلم بیشتر شخصیتی نمادین دارند تا داستان اصلی فیلم را بیان کنند.
این فیلم نیاز به تکفر دارد، هرچند به عنوان یک فیلم عادی نیز می‌توان آن را مشاهده کرد. همانند من که چند سال پیش این فیلم را دیده ام، اما اکنون از زاویه دیگر و پس از کمی پخته تر شدن این فیلم را مشاهده کردم.
بعد از مشاهده دوم بود که به زیبایی های پنهان فیلم پی بردم.

از تاثیرگذار ترین بخش های فیلم می‌توان به 15 دقیقه پایانی آن اشاره کرد که با برداشت های بلند فیلم برداری شده و بسیار زیبا شکفته شدن امید دوباره در مردم را بعد از مشاهده کودک تازه متولد شده نشان می‌دهد. این بخش از فیلم ارزش مشاهده چندباره را دارد.

مشخصات

زبان : آمریکا
سال تولید : 2006
مدت زمان : 1h 49m
کارگردان : Alfonso Cuarón

لینک‌ها

rottentomatoes
imdb